33. luku Hannele Harjunen: Lihavuuden uhka ja lihavat uhkana

Näkökulma


"Viime vuosikymmenen aikana lihavuutta on syytetty muun muassa kansantalouden ja terveydenhoitojärjestelmän tuhoamisesta, ilmastonmuutoksesta, globaalista nälkäongelmasta ja maanpuolustusvalmiuden vaarantamisesta"
"Lihava ruumis edustaa kaikkea mikä on liiallista, tuhlailevaa ja kohtuutonta. Se pitää saada hallintaan ja kontrolliin. Siitä on tullut ruumiillinen merkki sekä yksilön että yhteisön sosiaalisesta, taloudellisesta ja moraalisesta degeneraatiosta sekä tehottomuudesta ja tuottamattomuudesta. Huoli tervey­destä on keskustelussa usein toissijainen."


 "Nykyajan ihanneyksilön ominaisuudet ovat niitä, joita uusliberaalissa kulttuurissa ympäristössä arvostetaan: hän on (kustannus)tehokas, kurinalainen ja tuottava. Terveyttä jatkuvasti tekemällä osallistumme myös tehokkuuskilvoitteluun. Lihavuus fyysisenä ominaisuutena ja symbolina näyttäytyy tämän vastakohtana ja lihavat ihmiset siksi yhteiskunnallisesti erityisen uhkaavana."


Lihavuuden sosioekonomisia vaikutuksia on myös tutkittu laajassa geenitutkimuksessa
Jättimäinen geenitutkimus vahvistaa, että ihmisen fyysiset mitat vaikuttavat tämän sosioekonomiseen asemaan.
Varakkailla alueilla asuu todennäköisesti hoikempia ja pidempiä ihmisiä kuin vähemmän varakkailla, vihjaa tuore tutkimus. 
Kun puhutaan tutkimuksista, on tarpeen mainita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 16/2009 (johon en löytänyt linkkiä). 
– THL on laskenut, että lihavuusleikkaus maksaa itsensä yhteiskunnalle takaisin noin seitsemässä vuodessa. Leikkaukseen kannattaa ryhtyä myös kustannusvaikuttavuusmielessä. Leikkauksiin pääsyssä on vaihtelua. Leikkaus on yksi asia, joka pitää turvata.


Kommentit